Vi utbildar för livslångt lärande

Sophiaskolan har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap,
genom att hela människan får gå i skola.

 

Undervisningen strömmar från handen via hjärtat till huvudet.

 

Vi vill utveckla
hela barnet, så att hon blir en sund och tänkande människa. Vi är ju barn bara en kort tid, men
vuxna så väldigt länge…

222

Elever

F-9

Årskurs

50

Medarbetare
AKTUELLT

Distansundervisning: 

Sophiaskolans styrelse har utifrån Smittskydd Skånes rekommendationer tagit beslutet att högstadiets undervisning kommer bedrivas på distans i vecka 9.

Vecka 10-12 kommer en klass per vecka undervisas på skolan, två klasser kommer ha undervisning på distans.

Närundervisning: 

v. 10 Klass 9

v. 11 Klass 7

v. 12 Klass 8