Vi utbildar för livslångt lärande

Sophiaskolan har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap,
genom att hela människan får gå i skola.

 

Undervisningen strömmar från handen via hjärtat till huvudet.

 

Vi vill utveckla
hela barnet, så att hon blir en sund och tänkande människa. Vi är ju barn bara en kort tid, men
vuxna så väldigt länge…

222

Elever

F-9

Årskurs

50

Medarbetare
AKTUELLT

Lite förändringar: 

Med anledning av restriktionerna kommer klasserna inte samlas i kyrkan till avslutningen den 21:a dec. Klassframträdandena kommer istället att spelas in och på avslutningsdagen tittar klasserna på detta tillsammans. Det kommer också finnas möjlighet för er vårdnadshavare att se på detta hemifrån.