top of page

Vi utbildar för livslångt lärande

Sophiaskolan har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap,
genom att hela människan får gå i skola.

 

Undervisningen strömmar från handen via hjärtat till huvudet.

 

Vi vill utveckla
hela barnet, så att hon blir en sund och tänkande människa. Vi är ju barn bara en kort tid, men
vuxna så väldigt länge…

230

Elever

F-9

Årskurs

60

Medarbetare
AKTUELLT

Med anledning av den senaste tidens nyhetsrapportering om brister på svenska Waldorfskolor känns det viktigt att informera om att Sophiaskolan gick igenom skolinspektionens tematiska granskning helt utan anmärkningar.

 

Skolinspektionens rapport om Sophiaskolan går att ta del av på: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=624844

 

Skolinspektionens tematiska granskning av Sveriges Waldorfskolor har sin grund i den uppmärksammade SVT-dokumentären om Solvikskolan som sändes förra året.

 

vänliga hälsningar

Jan Wallentin, ordf styrelsen Sophiaskolan

Fästpunkt 1
bottom of page