top of page

Här nedan beskrivs hur ansökningar och Sophiaskolans kö hanteras.

Ansökan

 • Ansökan till skolan görs genom att skriva ut ansökningsblanketten längst ner på denna sida eller hämta den på skolans kansli och därefter returnera den till skolan i original ifylld med samtliga vårdnadshavares underskrifter.

 • Skolan skickar en bekräftelse med datum då en komplett ansökan kom in.

 • Vi delar inte ut könummer då vi inte enbart har kötid som urvalsgrund.

 • Det är inte möjligt att söka plats för en elev till flera klasser samtidigt – en elev, en ansökningsblankett.
   

Antagning

Sophiaskolan använder följande urvalsgrunder, godkända av Skolinspektionen, vid beslut om antagning:

 


 


 

Antagning förskoleklassen
 1. Syskonförtur: Sökande som har syskon, som vid förskoleklassens terminsstart går på Sophiaskolan, erbjuds förtur till förskoleklassen. 

 2. Waldorfförtur: Gäller för sökande som går i Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet. Om det är flera sökande som kommer från Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet tillämpas ansökningsdatum för att bestämma turordning inom steg 2. Med Waldorfpedagogisk verksamhet menas den som är ansluten till Waldorffederationen, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd eller liknande organisation från utlandet.

 3. Ansökningsdatum: Vi tillämpar kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått längst i kö ska först erbjudas plats.

     Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller       sex år kontaktar du rektor på skolan. Du kan bli erbjuden placering i mån av plats.

 
Antagning klass 1-9
 1. Förskoleklass:  Skolans förskoleklass har förtur till årskurs 1. Det betyder att man kan fortsätta sin grundskola på Sophiaskolan om man har plats i förskoleklassen.

 2. Waldorfförtur:  Sökande som går eller har gått i Waldorfskola erbjuds förtur till lediga platser. Om det är flera sökande som kommer från annan Waldorfskola tillämpas ansökningsdatum för att bestämma turordning inom steg 2. 

 3. Ansökningsdatum: Vi tillämpar kötid där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått längst i kö ska först erbjudas plats.  

         

Tacka nej till plats
Om man tackar nej till erbjuden plats och vill stå kvar på kölistan tilldelas man ett nytt ansökningsdatum som blir datumet den dagen man tackat nej. Om man erbjuds plats baserat på någon förtur (syskon, Waldorf, förskoleklass) och tackar nej, har man förlorat sin rätt till förtur och kan bara erbjudas plats baserat på det nya ansökningsdatumet.

Återantagning av elev

En elev som slutar på Sophiaskolan ska göra en ny ansökan om eleven vill komma tillbaka till skolan.  Det ursprungliga anmälningsdatumet slutar att gälla när man slutar skolan.

Tidsplan 

 • Intagning i förskoleklass sker den 1 december året innan skolstart.

 • Intagning till klass 1-9 sker löpande när platser blir lediga.

Beslutat av Sophiaskolans styrelse 20190128

Förskoleklass (F)
Grundskola(1-9)
1. Syskonförtur
2. Waldorfförtur
1. Förtur för elever som går
   i skolans förskoleklass
2. Waldorfförtur
3. Anmälningsdatum
3. Anmälningsdatum
Ansökan och antagning
ANSÖKAN ELEV
bottom of page