ÅR FÖR ÅR

VI ÄR BARN EN SÅ KORT TID, MEN VUXNA SÅ VÄLDIGT LÄNGE.

På Sophiaskolan tycker vi att barnen ska få mogna i rätt tid och få chansen att hitta vägen till sitt eget lärande i sin egen takt. Läraren uppmuntrar och leder, inspirerar och guidar barnet så att det känner sig tryggt i skolans miljö. Vi har mål uppsatta för varje ämne och år, vi strävar efter att alla elever når målen.

Varaktig kunskap är viktigare än kortsiktigt tänkande. Varaktig kunskap når man om hela människan får gå i skola. En skola som utvecklar både tanken, känslan och viljan. Det handen och hjärtat gör utvecklar vår intellektuella tankeverksamhet. Alla delar är lika viktiga. Vi ser att våra elever når samma teoretiska kunskapsnivå som elever med mindre del konstnärliga och hantverksmässiga ämnen.

Flera gånger om året har vi festligheter för hela skolan, där klasserna uppträder för varandra och föräldrarna, och där eleverna har chans att visa upp vad de håller på med i skolan just nu.

Klicka på de olika klasserna för att se vad som händer under skolans 10 år!

IMG_3374.jpg

förskoleklass

klass2.jpg

årskurs 2

klass4.jpg

årskurs 4

klass6.jpg

årskurs 6

nyklass8.jpg

årskurs 8

_MG_2129.CR2.jpg

årskurs 1

klass3.jpg

årskurs 3

klass5.jpg

årskurs 5

klass7.jpg

årskurs 7

nyklass9.jpg

årskurs 9