top of page
ÅRSKURS 2
klass2.jpg

Fabler och legender


Berättelsestoffet i andra klass hämtas bland annat från fablernas värld och från olika legender. Genom fabeldjurens egenskaper och handlingar kan eleverna identifiera sig med och känna igen mänskliga egenskaper och kvalitéer såsom mod, högmod, ödmjukhet och list. Frågor om identitet, könsroller och relationer blir aktuella. I de gamla legenderna möter eleverna starka människoöden som leder till eftertanke om hur vi behandlar varandra i stort och smått. Med utgångspunkt i materialet skapas bilder och texter. Eleverna utvecklar sitt eget skrivande och läsande med ökad grammatisk medvetenhet. 


I matematiken fortsätter arbetet med de fyra räknesätten både genom praktiska övningar och laborativt material och i matteboken. Multiplikationstabellerna övas också med hjälp av rytm, rörelse och sång, vilket underlättar inlärning genom att kroppsminnet aktiveras. 


Ramsor, sånger och lekar finns genomgående i de olika ämnena för att stärka inlärningen, ibland får eleverna möta ett nytt språk. I handarbetet lär sig barnen att virka och skapar både grytlappar och ett fabeldjur. Musik, sång, rörelse och eurytmi intar en central plats i undervisningen.

bottom of page