ÅRSKURS 2
klass2.jpg

Fabler och legender


Åttaåringen är inte längre nybörjare på det här med skola. De kommer till det nya läsåret med en helt annan självklarhet. Nu har de vuxit ur sagornas mantel och möts av två genrer berättelser: Fabler och legender.


Fablerna gestaltar våra mänskliga, inte alltid så trevliga, ensidigheter. Men vi får ta del av dem genom djurens skepnader, så att vi kan ta dem till oss och se på dem med ett utifrånperspektiv. Legenderna är berättelser om människor som övervinner sina svagheter eller genomgår svårigheter. De talar till barnet om mod och styrka att låta det goda vinna. Denna dualism finns inom barnet i den här åldern och båda sidor får näring genom berättarstoffet.


Under det andra året går vi igenom de gemena bokstäverna och börjar med ett mer aktivt skrivande. Utan enveten träning börjar de flesta barn läsa under tvåan, om de inte redan kunde det. I matematiken får de använda alla fyra räknesätten och arbeta med huvudräkning så väl som skrivna tal.


Sång, flöjtspel, drama, lek, bild och rörelse är fortfarande centrala delar av undervisningen.