top of page
ÅRSKURS 4
klass4.jpg

Vi följer Nordens historia

 

Viktiga teman i årskurs 4 är Nordens historia från istid fram till vikingatidens slut med en fördjupning av vikingatiden och den nordiska mytologin. Zoologi är ett annat karaktärsämne i årskurs 4.

Vi lär känna Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern med vikingatiden fram till Sveriges kristnande. Vi utforskar vår omgivning och fördjupar oss i vår hembygds historia. Vi söker också efter spår av inlandsisen och de människor som en gång bott och verkat i trakten. I berättelserna ur den nordiska mytologin får vi följa asagudarnas öden och äventyr.

Vi upptäcker zoologins värld
I zoologin lär eleverna känna några djurslag och deras specifika egenskaper och karaktäristiska förmågor. Vi jämför örnens skarpa syn, kons lugna idisslande och bläckfiskens flykt i ett moln av bläck med våra egna mänskliga förmågor och kvalitéer. Vi ser också att människan besitter flera förmågor som är typiska för djuren, men inte lika specialiserade. Typiskt för människan är istället hennes mångsidighet och mentala förmåga att planera och utveckla strategier i samspel med sin omgivning, såsom förmågan att använda händerna och verktyg vid behov.

Teori och praktik varvas
I matematikämnet arbetar vi med bråkräkning och taluppställningar. Ett av delmomenten i matematiken innebär framställning av en karta, då vi själva ritar och utför mätningar. Vi lär oss att läsa kartan och förstå hur kartbilden beskriver omgivningen. I svenskämnet fortsätter vi att arbeta med grammatik, rättstavning och formulering av egna texter. Vi besöker bibliotek och museer. Några andra återkommande moment under året är bokreferat, välskrivning, hantverk och olika konstnärliga aktiviteter. Andra inslag är rörelsemoment och naturupplevelser.

bottom of page