ÅRSKURS 4
klass4.jpg

Från forntid till vikingatid. Nordisk mytologi. Geografi. Bråkräkning.

Ofta upplever vi en ny harmoni i klassen efter sommarlovet i fyran. Eleverna har frigjort sig från det omedelbara förhållandet till vuxna och blivit friare. De får nya intressen av olika slag.


I klass fyra tar historieundervisningen avstamp i forntiden för att sedan fortsätta fram till vikingarna. Vikingarnas kraft och styrka gör gott för 10-åringen. Barnen får möta historien främst genom målande berättelsestoff, myter och bilder.

 

Asagudarnas värld är mystisk, mäktig och varje barn känner både avsky och förtjusning över deras förehavanden. Kanske prövar eleverna på olika kamplekar. Ofta görs ett litet spel om vikingarna eller de nordiska gudarna.


Vi har också zoologi i klass fyra. Djurens fysiologi och livsförhållanden studeras, men även djurens karaktärer är viktiga att lära känna. Individuella fördjupningar eller grupparbeten är vanliga. Eleverna får stå inför klassen och redovisa.


Sveriges geografi från norr till söder bearbetas med bild och text.


Barnen ställs inför utmaningar som kräver engagemang och inlevelse. Komplicerade mönster i formteckningen och handarbetets korsstygn är exempel på detta.
I matematiken introduceras bråkräkning. Det underlättar bl.a. förståelsen för sambanden i noternas och rytmernas värld. Vi sjunger i stämmor och spelar flöjt.