ÅRSKURS 5

De gamla kulturepokerna. Botanik. Nordens geografi

Elvaårsåldern kallas ibland för barndomens gyllene mitt. Ofta är det en harmonisk period för barnet. I den forntida grekiska kulturen strävade människan efter en balans mellan det fysiska och andliga som sågs som en självklar del av tillvaron.
Historieundervisningen är en resa i människans kulturhistoria från Indien, via de stora flodkulturerna till antikens Grekland. Nu är det inte längre myten som leder in i det förflutna, utan berättelser som baseras på fakta. Ändå är det viktigt att innehållet framställs så, att barnet kan ta till sig dess olika delar och skapa sina egna inre bilder. Klassen får kanske prova på att ha olympiad, dansa grekiska danser och naturligtvis tränga in i den bildkonst som härskade då.

klass5.jpg

Frihandsgeometri introduceras. Formkänslan stärks och iakttagelseförmågan övas. Enkla geometriska former kan bli till en kaskad av färg och form. Det är i denna årskurs barnen börjar med träslöjd.


I geografin får vi nu stifta bekantskap med våra nordiska grannländer. Hur annorlunda ser inte landskapet ut i Norge jämfört med Danmark och på vilket sätt bidrar geografin till att vi lever olika? Vad finns det för likheter?


Botaniken börjar i sporväxterna, fortsätter med svampar, lavar, mossor, fräkenväxter och landar slutligen i fröväxterna. Här får barnen uppleva naturen på riktigt nära håll. Lupp och förstoringsglas kommer till användning. Det sköna i växterna, regelbundenheterna och skönheten i deras fröställningar, frökapslar, bladform, växtsätt, mm. iakttas och upplevs. Här finns underlag till många härliga bilder.