top of page
ÅRSKURS 5

I klass fem är det övergripande temat världens stora kulturepoker.

Vi upptäcker Indiens och Egyptens mytologier
Genom berättelser och olika sinnesupplevelser lär eleverna känna den indiska kulturen med dess myter och gudaberättelser. Vi tänder rökelse, äter indisk mat, dansar indiska danser och låter oss inspireras av den indiska musiken.

Därefter går resan vidare till det gamla Persien. Eleverna får höra berättelserna ur Gilgamesheposet, följa stadskulturen framväxt och jämföra den persiska kulturen med den indiska.

Därefter är det dags för den gamla egyptiska mytologin, från den gamla dödskulten till den senare soldyrkan, pyramidernas hemligheter och faraonernas olika levnadsöden.

Slutligen har vi kommit fram till Grekland och den grekiska mytologin. Eleverna får lära känna de grekiska gudarna och gudinnorna med typiska särdrag som mod, list och nyckfullhet. I idrotten prövar vi olika olympiska idrottsgrenar som de gamla grekerna utövade, exempelvis spjutkastning och brottning.

Nu övergår formteckning till geometri
I klass fem övergår den tidigare formteckningen till geometri. På fri hand ritar eleverna geometriska figurer såsom cirklar, trianglar, kvadrater och pentagoner. De lär sig använda passare och linjal som förberedelse inför geometrin i årskurs 6. I kulturperiodernas bildmaterial känner eleverna igen mycket av sina tidigare formteckningsuppgifter, exempelvis dekorativa mönster på antika grekiska urnor och i de forntida templen.

Botanik kommer in i bilden
Ännu ett viktigt tema under året är botanik. Genom naturstudier iakttar vi olika växters förvandling under årets gång med knoppar som spricker upp om våren och utvecklas till blad och blommor. Eleverna studerar svampar, alger och lavar, ser hur vissa växter trivs i skugga och hur andra sträcker sig mot ljuset.

Konstnärliga ämnen har en viktig plats
Målning och teckning har en viktig plats i den dagliga undervisningen. I handarbetet stickar eleverna lovikkavantar på hösten och syr tygdjur på våren.

Norden och Sverige är i fokus
I geografin läser vi om Sverige och Norden. Vi lär känna de olika landskapens särart i vårt avlånga land med dess sjöar, älvar, fjäll och hav. Vi lär också känna våra grannländer och övar läsning i kartböcker.

Grammatiken får en central plats
Grammatik, både svensk och engelsk, har en central plats i klass fem. I svenska går man igenom ordklasserna och ägnar mycket tid åt språkriktighet.

klass5.jpg
bottom of page