ÅRSKURS 6
klass6.jpg

Romarriket, Europas geografi, optik, akustik, magnetism.

I förpuberteten upplever den unga människan sig själv och omvärlden på ett nytt sätt. Den egna personligheten blir starkare. Gamla regler ifrågasätts och diskuteras. Samtidigt är det en känslig ålder, det är inte alltid bra att komma för nära som vuxen, utan lämna barnet i sin personliga sfär om det så önskar.


Den romerska kulturen med lagar och juridik, med rättigheter och skyldigheter för både kejsare och stat stärker 12-åringen. Nyckelordet är rättvisa. Roms mytologi, Romarikets geografiska utbredning och mäktiga historia engagerar ofta starkt eleverna.


Samtidigt höjer vi nu också geografiskt blicken ut över Europa. Vyerna vidgas och land efter land kartläggs. Enskilda arbeten eller grupparbeten är inte ovanliga. Där ges ytterligare möjligheter till redovisningar inför klassen.


Vi lär barnen att inta en forskande och iakttagande hållning. Hur mycket sanning finns det i allt som pumpas ut av informationssamhället vi lever i? Det egna omdömet måste hela tiden vara med och observera vem informationen riktar sig till och vad den vill förmedla. Detta gäller så väl media som Internet, men även alla skolämnen. Inom fysikens experiment med optik och akustik övas en forskande hållning, eleverna får iaktta och dra egna slutsatser.


Geometrin tas nu an med passare och linjal för att ytterligare förhöja känslan av regelbundenheterna. Med olika tekniker, som pappersvikning, tråddragning etc. kan man få olika dimensioner på de geometriska formerna.


Mineralogi och naturgeografi hjälper oss att finna de geometriska formerna i kristaller och mineraler. Naturgeografin ger också ett levande perspektiv på mineralernas kemiska växelverkan och väldiga krafter på vår planet..