top of page
ÅRSKURS 6
klass6.jpg

Eleverna i klass sex är ofta intresserade av etiska frågor om till exempel rätt och fel eller konsekvenser av olika handlingar. De visar engagemang och för gärna samtal om orättvisor och svåra människoöden.

Vi möter romarna
I historieundervisningen läser vi om romarna och den demokratiska processens framväxt parallellt med rättssamhällets utveckling. Vi följer romarrikets expansion i den antika världen och ser hur romarna skapade ett gigantiskt imperium. Det romerska riket föll, men dess ideal, lagar, organisationsstrukturer och byggnadsverk kan vi återfinna i vår egen tid. Eleverna för samtal kring frågor om dåtidens syn på världen och drar paralleller till vår egen tid samt reflekterar över människobilden då och nu. När romarriket faller inleds Europas medeltid. Eleverna får då återknyta bekantskapen med flera personligheter de mötte i legenderna i årskurs två. De lär bland annat känna flera sidor av den heliga Birgittas liv.

Fysiken kommer in i bilden
Fysiken tillkommer som nytt skolämne. Vi studerar optik och akustik och övar att noga iaktta och återberätta vad vi kan uppfatta med våra sinnen.

Geografi och klimat, geologi och istider, mineraler och bergarter utforskas
I geografin läser vi om Europa. Vi ser hur klimatet skiljer sig mellan norr och söder, mellan slättland och bergsklimat och hur det har påverkat människans livsvillkor. På kartan ser vi hur bergskedjorna hänger samman och hur floderna och sjöarna ligger i förhållande till Europas stora städer. Vi betraktar även jorden som helhet och lär känna världsdelarnas och kusternas form. Vidare lär vi oss vilken inverkan strömmar, vindar och bergsmassiv har på klimatet.

Geologi är ett av huvudämnena i klass sex. Vi studerar berggrunden och dess formationer samt hur istiden har påverkat landskapet. Vi lär känna olika mineraler och bergarter och får en förståelse berggrundens skiftande åldrar i olika delar av världen. Vi studerar också olika geologiska fenomen, t.ex. vulkanism och jordbävningar.

Vidare i matematiken och i svenskan
I matematiken introduceras procenträkning och i svenskan är satsdelar ett nytt moment, samtidigt som vi repeterar och fördjupar kunskaperna om ordklasserna.


I musikundervisningen sjunger vi i kör och övar stämsång. Vi lära oss också att läsa noter och prövar på att spela olika instrument.

Övriga ämnen
Liksom tidigare arbetar vi bland annat med bild och målning, trä- och textilslöjd samt främmande språk.

bottom of page