ÅRSKURS 8
nyklass8.jpg

Frihet, jämlikhet, broderskap. Amerika.

Detta är uppbrottets och frigörelsens tid! Eleverna engagerar sig ofta i omvärlden, går inte sällan med i humana eller politiska grupper. Klassrummet kan lätt bli en enda röra, elever, böcker, stolar, pennor dräller lite här och var. Utanför är det kaos för att det är insidan som nu tar all energi. De ser för det mesta världen i svart och vitt. Existentiella frågor kan dyka upp om den egna identiteten. Osäkerhet kan göra att man jämför sig med andra och döljer sig själv och sin personlighet.


Här börjar den regelrätta skolningen av tänkandet. Huvudet är med i alla situationer som en objektiv iakttagare i samarbete med elevens starka känslor som blommar upp i puberteten.


Inom bildskapandet tar vi en paus från färgerna och går in i det svart-vita skapandet. Kol, tusch, blyerts och tryckfärg används både för att förstärka det svarta i kontrast till det vita, men också för att visa på alla de gråa nyanser som finns däremellan.
I klass åtta framför klassen alltid ett skådespel. Detta brukar ge bra näring åt det sociala klimatet i klassen. Eleven får sätta sig in i en annan människas karaktär, men också få mod att bejaka den egna förmågan. Att efter alla vedermödor och repetitioner slutligen stå inför en publik, ger en förlösande kraft, som följer med klassen en lång tid framöver.


I historieundervisningen kommer ekonomisk historia in, men även svensk historia och litteraturhistoria. Nordamerikas historia och revolution. Franska revolutionen är central och passar 14-åringen perfekt med sitt budskap om mänsklig frigörelse.
Samhällskunskapen, rättslivet och grundlagarna betonas, då det är viktigt att undersöka och debattera aktuella frågeställningar. Vi går in lite mer noggrant på Amerikas samhällsskick, både förr och nu, och i samband med det tar vi även upp ett historiskt och geografiskt perspektiv.


Kemikursen fortsätter med livsmedelskemi – organisk kemi – med många egna elev- laborationer. I biologiämnet behandlas skelettet, muskler och hud och sexualkunskap.


Under året har vi också ett vattentema som är ämnesövergripande mellan fysik, kemi, biologi, geografi och samhällskunskap.