ÅRSKURS 9
nyklass9.jpg

1800- och 1900-tal, nutid. Konsthistoria. Biografier. Ekonomisk historia.

Med sin nyvunna intellektuella förmåga skapar sig 15-åringen en ny världsbild. En ny helhet sammanfogas av det som tidigare varit delar och fragment. Ämnena studeras med en forskares förhållningssätt. Historia och samhällskunskap är väldigt lika förra läsåret men med tonvikt på förståelsen av sammanhangen. Man diskuterar de bakomliggande krafter som orsakar ett händelseförlopp och vilka konsekvenser det blir i en förlängning.


Ekologi, nerv-sinneslära, ANT – kunskap och genetik inom biologiämnet. I kemi ligger tyngdpunkten på vardagens kemi, metaller, sopor, biogaser, alkoholjäsning, och cellulosa med bl. a. papperstillverkning. Även olika industriprocesser presenteras. Inom fysiken är energibegreppet centralt med bl. a. värmelära, jämförelser av förnyelsebara och fossila bränslen.


Under många år har eleverna övat konstnärligt. Nu studeras själva konsten i konsthistorien. I målningen kommer färgen tillbaka och man gör porträtt, kopierar mästares verk och prövar olika tekniker.


På Sophiaskolan har vi än så länge inget gymnasium. Vissa elever väljer att söka sig till något av landets Waldorfgymnasier, andra väljer något annat alternativ. Det har visat sig att övergången från Waldorfskola till ”vanligt” gymnasium fungerar utmärkt. Många gymnasielärare i kommunen vittnar om att eleverna från vår skola utmärker sig med sin frågande, diskuterande hållning.