top of page
ÅRSKURS 9
nyklass9.jpg

I undervisningen, som huvudsakligen förmedlas av ämneslärare, betonas faktakunskaper. Konstnärliga och vetenskapliga ämnen står i polaritet till varandra och ger eleverna ett vidare perspektiv.

Imperialism och världskrig, Demokratisering och globalisering

I klass nio behandlas den nya imperialismen, nationalismen De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. I detta människan och vittnesmål från skilda delar av världen om hur människor upplevt förtryck, i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur men även det så viktiga motståndet.

Historia och samhällskunskap vävs samman när vi avslutningsvis läser om pågående konflikter.


I klass 9 ingår studium av konsthistoria med bildkonstens utveckling från grottmålningarna fram till 1600-talets mästare. I svenskan ingår litteraturhistoria, som behandlar upplysningstiden med stora tänkare och författare som Voltaire och Rousseau. I avsnittet om romantiken stiftar eleverna närmare bekantskap med framträdande författare och poeter, såsom Goethe, Schiller, Stagnelius och Kellgren.


I kemin behandlas de organiska processerna och i fysiken de två polariteterna kyla och värme.
 

bottom of page