top of page
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

Välkommen till Föräldraföreningen
 

Föräldraföreningen är en viktig del av Sophiaskolan. Föreningens syfte är att stödja och främja skolans verksamhet och utveckling. Det gör vi på många olika sätt. Bland annat genom att arrangera julbasar, fester och föredrag. Vi organiserar även arbetsdagar och ansvarar för städningen av en del av skolans lokaler.

Genom föräldrarnas ideella insatser får vi in ekonomiska medel så att vi kan bidra till utflykter och skolresor, förbättringar av elevernas skolmiljö, inköp av lekredskap, instrument etc.

Samtidigt tror vi att föräldrarnas arbete och engagemang är viktiga för skolans gemenskap och bevarandet av en positiv skolmiljö. Genom föreningen skapas en social plattform där föräldrar och elever kan mötas och gemensamt arbeta för skolans utveckling.

Medlemskap
 

Alla vårdnadshavare till elever på skolan blir kostnadsfritt medlemmar vid deras barns skolstart. Vill man inte vara medlem meddelar man föräldraföreningen detta. I varje klass väljs två föräldrarepresentanter till föreningens styrelse. Andra personer som vill verka för föreningens syfte kan bli medlemmar efter ansökan till styrelsen.

Kontakt information 

ff@sophiaskolan.se 

bottom of page