top of page
FRÅNVARORAPPORTERING

På Sophiaskolan börjar varje skoldag 08.30 för alla elever om inte annat meddelats. 

Detta innebär att om eleverna inte är närvarande eller frånvaroanmälda från och med denna tidpunkt så får eleven olovlig frånvaro inrapporterade in i vårt skolsystem Schoolsoft. Härifrån går det då ut ett meddelande via sms till vårdnadshavare (vh) om att det finns ett meddelande om ditt barn som du når genom att logga in på sms.schoolsoft.se/sophiaskolan. Där kan vh läsa vad meddelandet är. 

Frånvaroanmälan ska alltid göras via Schooolsoft. 

Du som vh loggar in på sms.schoolsoft.se/sophiaskolan. Som användarnamn använder du ditt äldsta barns förnamn.efternamn som går på skolan. Lösen har alla vh erhållit.

Fungerar inte inloggning eller det finns andra problem med Schoolsoft så mailar ni till schoolsoft@sophiaskolan.se. Frånrapportera INTE till denna e-postadress. 

Om det av någon anledning inte går att frånvarorapportera via Schoolsoft så kan ni antingen ringa till kansliets telefonsvarare på 0414-24086 och lämna barnets namn och klass, eller skicka e-post till kansliet på kansliet@sophiaskolan.se, ange barnets namn och klass. 

Frånvaroanmälan ska göras VARJE DAG som barnet inte kommer till skolan. 

Det räcker INTE att kontakta klasslärare eller skicka en hälsning med ett annat barn eller annan vh. 

bottom of page