top of page
Rutiner för synpunkter och klagomål

Till vårdnadshavare, elever och andra berörda vid Sophiaskolan Waldorfskola.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår skolverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med klassläraren eller den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med verksamhetsansvarig, dvs rektor eller huvudman. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. Har du ett formellt klagomål så använd blanketten nedan. Sammanfattningsvis:
 

1.   Tala först med klassläraren eller den det berör
 

2.   I andra hand kontakta rektor:

Cecilia Östergren  

0414-24715, 070-2633854    

cecilia.ostergren@sophiaskolan.se

rektor@sophiaskolan.se
 

3.   I tredje hand kontakta huvudman:

huvudman@sophiaskolan.se
                 

Inom 14 dagar ska du få information om vad som händer med ditt klagomål. Är du fortfarande inte nöjd kan klagomålet föras vidare.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål.

Styrelsen, Stiftelsen Sophiaskolan Rörum

KLAGOMÅL
bottom of page