SKAPANDE SKOLA

På Sophiaskolan har vi haft olika projekt inom ramen för Skapande Skola i många år:

  • 2018/19 DANS

  • 2017/18 FOTO

  • 2016/17 MUSIKPRODUKTION

  • 2015/16 DRAMA

  • 2014/15 SKRIVPROJEKT

  • 2013/14 DANS

  • 2012/13 FOTO

  • 2011/12 FILM
     

”Skapande Skola” är en satsning från Statens Kulturråd. Där finns pengar att söka för skolor som har en utförlig och väl genomarbetad ansökan. ​

1/7