top of page
ELEVHÄLSOTEAM

EHT (elevhälsoteamet) möts varje vecka och då deltar även rektor och biträdande rektor. Skolläkare och skolpsykolog ingår i "stora EHT" ca 4 gånger/termin. 

_MG_1777.JPG

skolsköterska

070-263 40 55

sandra.rasmusson@sophiaskolan.se
tisdag, onsdag, fredag 

_MG_1777.JPG

resursPEDAGOg F-5 

pernilla.mattsson@sophiaskolan.se

_MG_1777.JPG

SPECIAllärare F-5 

karin.daun​@sophiaskolan.se

_MG_1777.JPG

SPECIALPEDAGOG 6-9

agneta.gunnang​@sophiaskolan.se
 

_MG_1777.JPG

SPECIALPEDAGOG 

linda.huss​@sophiaskolan.se
 

bottom of page