top of page
OM OSS

Stadgar, 

Ändamålsparagrafen

 

 

 

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet efter de grunder som angetts av Rudolf Steiner (Waldorfpedagogik)

Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund

Skolan drivs av Stiftelsen Sophiaskolan. Stiftelsens styrelse är skolans huvudman. Stiftelsens stadgar inkluderar ändamålsparagrafen som ger direktiv till styrelsen. Skolan styrs också av skollagen och följer läroplanen Lgr22.  Dessutom vägleder skolans vision, mission och värdegrund styrelsen i sitt beslutsfattande.

Bildspelet nedan visar ändamålsparagrafen från stadgarna, verksamhetsidé, vision, mission och värdegrund. Klicka på träden ovan för mer information om styrelsen, kollegiet och föräldraföreningen!

bottom of page