top of page
STYRELSEN

Sophiaskolans styrelse består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljer ledamöterna. Kollegiet (K) och föräldraföreningen (F) tar fram förslag på ledamöter beroende på styrelsens behov. Det ska vara lika många ledamöter föreslagna av kollegiet som av föräldraföreningen.

Ordinarie

Niklas Bäckström (K)

Sofia Thomsen (K)   

Anna-Märit Håkansson (K)

Jan Wallentin (F)

Sarafelicia Ängmo (F)

Loella Birgne Tsuchida  (F)

Suppleant

Karin Daun (K)

 Fredrik Trane (F)

Ordförande

Jan Wallentin

huvudman@sophiaskolan.se

Skolchef

Lillan Langebjer 

lillan.langebjer@sophiaskolan.se 

SKOLANS ORGANISATION
S.jpg

STIFTELSE:   Skolan drivs av Stiftelsen Sophiaskolan
 

STYRELSE:    Stiftelsens styrelse är skolans huvudman

STADGAR:    Enligt stiftelsens stadgar består
                  styrelsen av minst 6 ledamöter:

                  » 50% föreslagna av kollegiet

                  » 50% föreslagna av föräldraföreningen

Styrelsen delegerar den dagliga förvaltningen av skola och fritidsverksamhet till rektor som är verksamhetschef. Rektor anställer medarbetarna på skolan, kollegiet.

Det finns också en föräldraförening på skolan. Föräldraföreningens ansvarsområde är separat från skolverksamheten:

  • ett nätverk som ger gemenskap för familjer med barn på skolan

  • ett träd som bär frukt som förgyller vardagen för skolans elever och personal

Bilden nedan illustrerar rollerna som Stiftelsen Sophiaskolan och föräldraföreningen har. 

Sophiaskolans_organisation_vs_föräldrafö
_MG_2016.JPG
bottom of page