top of page
ÅRSKURS 1

Sagor, ljud- och talkvaliteter, från bild till bokstav, läsa skriva räkna. 


I första klass är sagor från hela världen det övergripande temat inom vilka många olika färdigheter och kunskaper ryms. Sagorna stimulerar fantasin och förmågan att skapa inre bilder. Genom sagorna möter barnen frågor kring rätt och fel, hjältemod, svåra val och vikten av att följa sitt hjärta. De skriver texter, dramatiserar och resonerar tillsammans utifrån sagornas berättelsestoff. 

Från bilderna i sagans värld som eleverna återskapar i sina arbetsböcker växer bokstäver och texter fram. Bilderna hjälper barnen att minnas bokstävernas ljud och inspirerar till egna texter. Många barn kan redan läsa och skriva när de kommer till första klass, men det individuella materialet skapar spännande utmaningar för alla.

Vi övar samarbete och minnet med hjälp av berättelser, lekar och andra övningar. Med hjälp av berättelser och praktiska övningar fortsätter eleverna att bekanta sig med de fyra räknesätten. En berättelse kan gestaltas som ett skriftligt tal där klassen lägger till, drar ifrån och summerar i slutet. På så vis övas samarbete, minne och förmåga att välja räknesätt. Eleverna övar sig också att för varandra berätta hur de resonerar. Individuellt arbetar de i egen takt vidare i sin räknebok med liknande tal.


Lek, sång, och eurytmi rörelse är återkommande inslag i undervisningen. Rörelser och rytmer hjälper barnen att minnas, eftersom kroppen minns längre än huvudet. Därför ingår lek och rytm i alla skoldagens delar.

Vi utövar både praktiskt och konstnärligt arbete.
Undervisningen präglas av ett stort inslag av konstnärligt och praktiskt övande. Målning och teckning, handarbete, sång och flöjt övas varje vecka. I handarbetet lär sig barnen att sticka i klass ett, vilket övar både koncentration och uthållighet. De skapar bland annat ett fodral till sin flöjt.

_MG_2129.CR2.jpg
bottom of page