ÅRSKURS 7
klass7.jpg

Renässans till 1600-tal, Marco Polo, Columbus. Asien, Afrika.

”Jag genomskådar världen.” Ett vaknat omdöme karaktäriserar 13-åringen. Vetenskapliga fenomen i kemi och fysik blir aktuella. De intellektuella förmågorna vaknar och världen utanför blir allt mer intressant.


I svenskan tittar vi på språkets olika kvaliteter. Hur måste jag skriva en text som beskriver ett kemiskt experiment? Det skiljer sig från en dagboksanteckning eller historiebokens textutformning. Matematiken präglas av enkel algebra, aritmetik och ekvationer, negativa tal och procenträkning.


I historieundervisningen kan vi följa mänsklighetens utveckling. Eleverna står nu på tröskeln till yttervärlden. De befinner sig där mänskligheten befann sig under den Nya Tiden – renässansen. Puberteten är på många sätt en slags renässans.


Vi studerar de asiatiska och framförallt afrikanska kulturerna: Historiskt, geografiskt och samhälleligt. Upptäcktsresorna genom historien blir centrala under detta läsår. Det är välgörande för eleven i puberteten att leva sig in i den nyfikenhet och initiativkraft som drev upptäckarna.


En period studerar vi astronomi. Detta ämne förmedlar ett kosmiskt perspektiv på naturkrafterna omkring oss.


Eleven bekantar sig under året med kemiämnet. Fokus ligger på förbränning, pH –värden och salter.


I fysiken är fokus på mekanik, tryck och densitet med många praktiska mätövningar.
I biologiämnet läser eleverna första delen människokunskap och systematik – artindelning inom zoologin.


Inom musiken stiftar eleverna bekantskap med några kända tonsättare, som Mozart, Beethoven m.fl. Sångerna blir mer komplicerade och ofta flerstämmiga.


Eleven har språkval. Skolan erbjuder spanska, franska och tyska för den som vill och har förutsättningarna.