top of page
ÅRSKURS 7
klass7.jpg

En vindlande resa genom historien

 

I klass sju ligger tonvikten på att jämföra högkulturernas framväxt och utveckling, Antiken och dess betydelse för vår tid samt Renässansen. Vi läser om de stora upptäckarna Marco Polo, Columbus, Vasco Da Gama, Magellan vidgar vi perspektivet och läser om den ökade världshandeln och kulturutbytena med Asien, Afrika och Amerika 1400 -1600-talet. Stort fokus läggs också på triangelhandeln och de genomgripande konsekvenserna européernas kolonialism förde med sig för ursprungsbefolkningen i de nya länderna. Morgonperioden i samhällskunskap i Lag och rätt kopplar tillbaka till antikens Rom och lagarnas historia.

Astronomins och konstens värld utforskas
Navigationskonsten i Europa hade inte varit möjlig utan arabernas upptäckter inom astronomin. Eleverna i klass sju läser astronomi och följer månens och planeternas omloppsbanor och studerar stjärnorna på natthimlen. Man arbetar med biografier över stora konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och en ny världsbild träder fram, en länk mellan tekniken och konsten.

Kemi och människokunskap
I ämnet kemi arbetar eleverna bland annat med olika förbränningsprocesser. Under perioden i människokunskap vänder vi oss inåt på en upptäcktsfärd i våra kroppars inre. Där följer vi blodets omlopp, hjärtats aldrig vilande muskulatur, de inre organen, det rytmiska systemet samt människans fortplantning och ett fosters växande. Vi tecknar och målar till ämnet och får därmed en större förståelse.

bottom of page