FÖRSKOLEKLASS
IMG_3374.jpg

Lek, trygghet och förberedelse

Som en liten sluss mellan förskolans fria lek och skolans mer kravfyllda struktur kommer barnen till förskoleklassen. Där strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder barnen inför skolgången. Samtidigt är förskoleklassen ännu inte skola i egentlig mening, barnens främsta väg till kunskap och utveckling är fortfarande leken.


I förskoleklassen ges barnen möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de sociala färdigheter som kommer att behövas i större grupper på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner, att samarbeta och kompromissa. Gruppen blir trygg tillsammans och får fina förutsättningar för att gå in i grundskoleåren på ett bra sätt.