top of page
FÖRSKOLEKLASS
IMG_3374.jpg

Lek, trygghet och förberedelse

På väg mellan förskolans fria lek och skolans mer kravfyllda struktur kommer barnen till förskoleklassen. Där strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder barnen inför skolgången. Barnen ges möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de färdigheter som kommer att behövas i större grupper på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner, att samarbeta och kompromissa. Gruppen blir trygg tillsammans och får fina förutsättningar för att gå in i grundskoleåren på ett bra sätt.

 

På ett lekfullt och varierat sätt övar eleverna upp sina färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Elevernas språkliga och matematiska förmågor kartläggs inför skolstarten och på Sophiaskolan brukar eleverna visa goda färdigheter innan sommarlovet börjar. 

bottom of page