top of page
ÅRSKURS 3
klass3.jpg

Bondens år, gamla yrken, gamla testamentet


Genom berättelser lär eleverna i tredje klass känna livet förr i tiden. De får en förståelse för hur människan i olika miljöer med skiftande utmaningar har skapat förutsättningar för överlevnad. Vi talar till exempel om hur hon har fiskat, knutit nät och byggt båtar, brukat jorden, brutit malm ur berggrunden i alla tider över hela världen. Vidare lär vi känna ursprungliga yrken såsom fiskare, bergsman, smed och snickare.  Vi bekantar oss med arbetet på bondgården både förr och nu och prövar själva på att så och skörda egna grönsaker. Andra sysslor som vi lär känna är malning av säd och bakning. Eleverna får också karda, spinna, väva och sy. Med anknytning till temat genomförs studiebesök på en bondgård och besök hos olika hantverkare. Så kopplas gamla yrken och dagens yrken samman i elevernas medvetande. Ett spännande projekt under året är också att tillsammans bygga ett litet, enkelt hus.


De olika projekten bidrar med material till matematiska beräkningar och problemställningar utöver arbetet i räkneboken. Eleverna övar sig på att mäta och räkna inför husbygget och introduceras praktiskt i hur man förr använde de gamla kroppsmåtten, för att sedan övergå till moderna mått för ett mer exakt resultat. Volymmått används för att mäta upp rätt mängd när vi bakar eget bröd eller kokar soppa. 


I svenskämnet övas skrivstil, stavning, ordklasser och eget skrivande liksom läsning i kapitelböcker. Andra ämnen i klass 3 är musik, bild, teknik, SO, NO, slöjd, eurytmi och idrott, vilka kompletterar varandra och bidrar till att fylla dagarna med kunskaper och upplevelser.


I tredje klass utgör berättelserna ur Gamla testamentet en del av SO-undervisningen. Skapelseberättelsen, Noaks ark och många andra berättelser hör till vårt kulturarv. Eleverna återger och tolkar dem muntligt, skriftligt och med hjälpa av egna bilder som de målar eller tecknar.

På vårterminen gör eleverna de nationella proven i svenska och matematik. 

bottom of page