ÅRSKURS 3
klass3.jpg

Bondens år, gamla yrken, gamla testamentet

I nioårsåldern kommer de flesta barn till en tröskel. För vissa kan den vara hög och besvärlig att ta sig över, för andra behövs bara ett litet skritt. Ett behov av att bli en avgränsad individ vaknar. Barnet börjar iaktta omvärlden med större distans. Vem är du? Vad är det för en värld jag lever i?


Nu krävs att barnet får sätta händerna i myllan och komma ner i de praktiska hantverkens konkreta värld. Genom uryrkena får eleven möta fiskaren, smeden, skomakaren… Där skildras världens praktiska förehavanden. Vad behöver jag för redskap, för ingredienser? Hur kan jag överleva? Eleverna kardar, spinner och bereder lin. Vi försöker hinna med något slags husbygge under året.


I Gamla testamentet skildras en skapares iakttagelser av gott och ont. Ett mycket centralt tema i tredje klass. Läraren berättar målande och gör bilderna levande som i sagan. Elevernas arbetshäften fylls av många bilder och en del text.


Under tredje klass börjar vi arbeta med grammatik på allvar och noter kommer in i musikundervisningen så smått. Matematiken är till stor del praktisk, barnen väger och mäter. Ämnet hänger på så vis samman med årets övriga praktiska tema.